Sebutkan asas wawasan nusantara

Berikut adalah asas-asas wawasan nusantara:

 1. Asas Kejujuran.
 2. Asas Solidaritas .
 3. Asas Keadilan.
 4. Asas kesamaan tujuan.
 5. Asas Kerjasama.
 6. Asas Kesetiaan.

Mari kita simak pembahasan berikut.

Wawasan Nusantara adalah bagaimana bangsa Indonesia memandang rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap wilayah geografis yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berikut adalah asas-asas wawasan nusantara:

 1. Asas Kejujuran.
 2. Asas Solidaritas .
 3. Asas Keadilan.
 4. Asas kesamaan tujuan.
 5. Asas Kerjasama.
 6. Asas Kesetiaan.